Fotoinicijator

  • Ethyl p-dimethylaminobenzoate

    Etil p-dimetilaminobenzoat

    EDB je vrlo učinkovit promotor amina koji se može koristiti zajedno s UV inicijatorima kao što su ITX i DETX za UV stvrdnjavanje tinte, laka i sustava za oblaganje na površinama od papira, drva, metala i plastike.
    Preporučena koncentracija za EDB je 2,0-5,0%, a koncentracija aditiva za fotoinicijatore koji se koriste zajedno s njim je 0,25-2,0%.