Pesticid

  • Deltamethrin

    Deltametrin

    Deltametrin (molekularna formula C22H19Br2NO3, masa formule 505,24) bijeli je kosi kristal u obliku polise s talištem od 101 ~ 102 ° C i vrelištem od 300 ° C. Gotovo je netopiv u vodi sobne temperature i topiv u mnogim organskim otapalima. Relativno stabilan na svjetlost i zrak. Stabilniji je u kiselom mediju, ali nestabilan u alkalnom mediju.