Pesticid

  • Deltamethrin

    Deltametrin

    Deltametrin (molekulska formula C22H19Br2NO3, formula težine 505,24) je bijeli kosi kristal u obliku polisa s točkom tališta od 101~102°C i vrelištem od 300°C. Gotovo je netopiv u vodi na sobnoj temperaturi i topiv u mnogim organskim otapalima. Relativno stabilan na svjetlost i zrak. Stabilniji je u kiselom mediju, ali je nestabilniji u alkalnom mediju.